Groep 2/3

In groep 2/3 hebben we dit schooljaar 29 leerlingen, 17 in groep 2 en 12 in groep 3. In onze groep zijn 3 juffen. Op maandag, dinsdag en donderdag ziet u juf Anne Mieke en woensdag, donderdag en vrijdag is juf Elly er. Juf Petra is er alle dagen behalve de donderdag.
Natuurlijk proberen we zoveel mogelijk samen te doen maar sommige onderwerpen zijn specifiek voor groep 2 of 3.

Vanaf groep 2 gaan we werken met een takenkaart, op deze kaart staan 4 werkjes die we in een week af moeten hebben. Als we een werkje klaar hebben mogen we er een sticker bij plakken zodat we bij kunnen houden welk werkje we al gedaan hebben. Verder werken de juffen met "Kleuterplein", een leidraad voor het hele schooljaar. Bij ieder nieuw thema krijgt u een ouderbrief, zodat u zoveel mogelijk op de hoogte blijft.

Ieder dag beginnen we met een inloop en een kleine kring, we gaan werken met opdrachtjes aan de tafels en als het goed weer is spelen we buiten en bij slecht weer spelen we in onze speelzaal. 's Middags mogen we wat vaker vrij kiezen maar soms gaat de juf ook extra oefenen met een groepje, dan mogen de andere kinderen niet storen (zelfstandig werken). Dit is een globaal overzicht van onze groep en het werk.

En dit wordt vaak in de klas gezegd : VAN PROBEREN KAN JE LEREN!

Groep 3
Taal/lezen:

Voor taal/lezen maken we gebruik van de methode: Veilig Leren Lezen, de 2de maanversie. De methode bestaat uit 12 kernen en in de eerste 6 komen alle letters en klanken aan bod. In de kern 7 t/m 12 krijgen we de moeilijke klankgroepen. Er komen dan woorden met meerdere medeklinkers van voor of van achter (stoel of kast), aai- ooi- oei-woorden, eind -d woorden, sch-woorden enz. De nadruk ligt meer op het leren lezen dan op de spelling. Deze spelling komt volop terug in de volgende groepen.

Rekenen:

Hierbij maken we gebruik van de methode: Alles telt. Deze rekenmethode bestaat uit 6 blokken en ieder blok wordt afgesloten met een toets en herhaling of verrijkingsstof. In de methode behandelen we de volgende onderdelen: getalbegrip, getallenlijn tot 20, splitsen tot 20, klokkijken hele en halve uren, plus- en minsommen tot 20 en geldsommen.

Schrijven:

We starten in groep 3 met het ruitenwisserprogramma. Dit is een methode die aandacht schenkt aan de zithouding, de pengreep, papierligging en schrijffiguren die later terugkomen in de schrijfletters. Na de herfstvakantie starten we met het oefenen van de schrijfletters. Pas in het 3de schriftje gaan we aan elkaar schrijven. In groep 3 schrijven we alleen met potlood, daar er nog regelmatig de gum nodig is.

Andere vakken die aanbod komen in groep 3 zijn biologie, verkeer, handenarbeid, gymnastiek, tekenen, muziek (vakleerkracht) en klets (een sociale vaardigheidsmethode)

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl