Groep 3

Dit jaar bestaat groep 3 uit 27 leerlingen, 10 jongens en 17 meisjes. Op maandag, dinsdag en donderdag staat juf Anne-Mieke voor de groep en op woensdag en vrijdag juf Liesbeth.

Taal/lezen:
Voor taal/lezen maken we gebruik van de methode: Veilig Leren Lezen.  De methode bestaat uit 12 kernen en in de eerste 6 komen alle letters en klanken aan bod. In de kern 7 t/m 12 krijgen we de moeilijke klankgroepen. Er komen dan woorden met meerdere medeklinkers van voor of van achter (stoel of kast), aai- ooi- oei-woorden, eind -d woorden, sch-woorden enz. De nadruk ligt meer op het leren lezen dan op de spelling. Deze spelling komt volop terug in de volgende groepen.

Rekenen:
Hierbij maken we gebruik van de methode: Alles telt Q. Deze rekenmethode bestaat uit 6 blokken en ieder blok wordt afgesloten met een toets en herhaling of verrijkingsstof. In de methode behandelen we de volgende onderdelen: getalbegrip, getallenlijn tot 50, splitsen tot 20, klokkijken hele en halve uren, plus- en min sommen tot 20 en geldsommen.

Schrijven:
We starten in groep 3 met het ruitenwisserprogramma. Dit is een methode die aandacht schenkt aan de zithouding, de pengreep, papierligging en schrijffiguren die later terugkomen in de schrijfletters. Na de herfstvakantie starten we met het oefenen van de schrijfletters. Pas in het 3de schriftje gaan we aan elkaar schrijven. In groep 3 schrijven we alleen met potlood, daar er nog regelmatig de gum nodig is.

Andere vakken die aanbod komen in groep 3 zijn  verkeer, handenarbeid, gymnastiek, tekenen, muziek en axenroos(een sociale vaardigheidsmethode).


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl