Groep 3/4

Groep 3
Taal/lezen:

Voor taal/lezen maken we gebruik van de methode: Veilig Leren Lezen, de kim versie. De methode bestaat uit 12 kernen en in de eerste 6 komen alle letters en klanken aan bod. In de kern 7 t/m 12 krijgen we de moeilijke klankgroepen. Er komen dan woorden met meerdere medeklinkers van voor of van achter (stoel of kast), aai- ooi- oei-woorden, eind -d woorden, sch-woorden enz. De nadruk ligt meer op het leren lezen dan op de spelling. Deze spelling komt volop terug in de volgende groepen.

Rekenen:

Hierbij maken we gebruik van de methode: Alles telt. Deze rekenmethode bestaat uit 6 blokken en ieder blok wordt afgesloten met een toets en herhaling of verrijkingsstof. In de methode behandelen we de volgende onderdelen: getalbegrip, getallenlijn tot 20, splitsen tot 20, klokkijken hele en halve uren, plus- en minsommen tot 20 en geldsommen. De kinderen maken de maak lessen op de computer.

Schrijven:

We starten met het oefenen van de schrijfletters. Pas in het 3de schriftje gaan we aan elkaar schrijven. In groep 3 schrijven we alleen met potlood, daar er nog regelmatig de gum nodig is.


Groep 4
Taal/lezen:
In groep 4 gebruiken de kinderen de methode Spelling in Beeld, na de instructie verwerken de kinderen de les op hun Snappet (kleine computer) het verwerken op de computer heeft als groot voordeel dat de leerkracht direct kan zien wie er nog een probleem heeft met de betreffende regel.

Lezen is erg belangrijk in groep 4, de kinderen krijgen voor technisch lezen de methode Estafette en voor begrijpend lezen Humpie Dumpie en Nieuwsbegrip. Ook thuis aandacht houden voor het lezen is erg belangrijk.

Rekenen:
Sinds dit schooljaar werkt groep 4 volgens de leerlijn van rekenen, het grote voordeel hiervan is dat de kinderen één probleem per keer krijgen aangeboden. De kinderen verwerken de les op hun Snappet en de leerkracht volgt de kinderen zodat er hulp op maat kan worden aangeboden.

Schrijven:
In groep 4 worden de hoofdletters aangeleerd en de kinderen gaan schrijven met 'n pen. 

Andere vakken die aanbod komen zijn muziek, knutselen, zelfstandig werken en werken volgens een thema.
Wij gaan op maandagmiddag naar de Wellevaete voor de gymles.

De groep bestaat uit 26 leerlingen, 14 leerlingen in groep 3 en 12 leerlingen in groep 4. 
Op maandag en dinsdag zijn juf Petra en juf Jetty in de groep, op woensdag juf Jetty, op donderdag juf Sharon en op vrijdag zijn juf Petra en juf Jetty er weer!
De kinderen van groep 3 krijgen op dinsdag muziekles van juf Elly en groep 4 krijgt op donderdag muziekles van juf Carla. 
Op dinsdag hebben de kinderen de mogelijkheid om godsdienstles te volgen bij juf Leny.

Heeft u vragen kom even langs.


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl