Groep 5/6Groep 5/6 bestaat uit 33 kinderen en twee juffen. Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagochtend staat juf Jetty voor de klas en op donderdag en vrijdagmiddag juf Sharon. In groep 6 zitten 24 kinderen en in groep 5 9 kinderen.

In groep 5/6 leren we de volgende zaken: 

Rekenen groep 5: Voor rekenen gaan we de tafels van 1 t/m 10 leren. Het zou erg fijn zijn als de kinderen dit ook thuis oefenen. Verder gaan we plus en min sommen met uitkomsten tot en met 1000 leren maken. Het delen met rest komt aan bod en ook het delen van bedragen en maten. Aan het eind van dit jaar is het de bedoeling dat de kinderen digitaal en analoog klok kunnen kijken. Bij ‘Meten' komen de lengte maten, oppervlakte en omtrek, gewicht en temperatuur aan de orde. Bij meetkunde leren zij posities bepalen en ze leren bouwsels en plattegronden te maken. 

Rekenen groep 6: In groep 6 oefenen we heel veel met optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Dit om een goede basis te leggen voor de moeilijkere sommen in de hogere groepen. Ook komt er klokkijken, wegen en meten aan bod. In groep 6 starten we met breuken en kommagetallen. 

Taal: Taal/ Spelling: We gebruiken de taalmethode: Taal in Beeld. Een methode waarin veel aandacht besteed wordt aan woordenschat. Zo breiden de leerlingen hun kennis aan woorden goed uit. Tevens wordt er in groep 5/6 gewerkt aan stellen, taalbeschouwing en mondelinge taalvaardigheid. 

We gebruiken voor spelling de methode Spelling in Beeld. Groep 5 is vooral intensief bezig met het aanleren van de spellingsregels en groep 6 gaat starten met werkwoordspelling. 

Met begrijpend lezen gaan we inhoudelijk op de tekst in door vragen te maken en erover te praten. We gebruiken hiervoor de methode nieuwsbegrip. Kinderen hebben een inlogcode die ze ook thuis kunnen gebruiken om extra te oefenen. 

Voor technisch lezen gebruiken we de methode Estafette. Kinderen lezen op hun eigen niveau. 

Beide groepen gaan ook aan de slag met aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Vanaf dit jaar in de vorm van Thema's die gekoppeld worden aan elkaar.

Muziek hebben de kinderen van juf Carla op donderdag en mevrouw den Braber geeft aan een aantal kinderen godsdienstles. In de even weken gaan de kinderen naar juf Monique in de bibliotheek waar zij op allerlei manieren werken met boeken. 

Voor kinderen is het belangrijk dat zij een boek lezen dat ze leuk vinden, weet u dat kinderen gratis lid kunnen worden van de bibliotheek. 

Heeft u vragen kom langs na schooltijd zodat de juffen de tijd kunnen nemen om uw vraag te beantwoorden.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl