Groep 6

Groep 6 bestaat uit 26 kinderen en twee juffen. Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag staat juf Guusje voor de klas en op vrijdag juf Sharon.  

In groep 6 leren we de volgende zaken: 

Rekenen groep 6: We oefenen we heel veel met optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Dit om een goede basis te leggen voor de moeilijkere sommen in de hogere groepen. Ook komt er klokkijken, wegen en meten aan bod. In groep 6 starten we met breuken en kommagetallen. 

Taal: Taal/ Spelling: We gebruiken de taalmethode: Taal in Beeld. Een methode waarin veel aandacht besteed wordt aan woordenschat. Zo breiden de leerlingen hun kennis aan woorden goed uit. Tevens wordt er gewerkt aan stellen, taalbeschouwing en mondelinge taalvaardigheid. 

We gebruiken voor spelling de methode Spelling in Beeld. We starten dit jaar ook met werkwoordspelling.

Met begrijpend lezen gaan we inhoudelijk op de tekst in door vragen te maken en erover te praten. We gebruiken hiervoor de methode nieuwsbegrip. Kinderen hebben een inlogcode die ze ook thuis kunnen gebruiken om extra te oefenen. 

Voor technisch lezen gebruiken we de methode Estafette. Kinderen lezen op hun eigen niveau. 

Ook gaan we aan de slag met aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Vanaf dit jaar in de vorm van Thema's die gekoppeld worden aan elkaar.

Muziek hebben de kinderen van juf Carla op donderdag en juf Lenie geeft aan een aantal kinderen godsdienstles. Juf Judith is onze bib juf

Voor kinderen is het belangrijk dat zij een boek lezen dat ze leuk vinden, weet u dat kinderen gratis lid kunnen worden van de bibliotheek. 

Heeft u vragen kom langs na schooltijd zodat de juffen de tijd kunnen nemen om uw vraag te beantwoorden.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl