Groep 6

Welkom in groep 6!

 

Wij zijn een hardwerkende, gezellige en leuke klas van 20 leerlingen en juf Guusje is onze juf. Alleen op vrijdagmiddag zijn groep 5 en 6 één klas en is juf Sharon er. 

 

In groep 6 doen we veel en werken we hard!

Iedere dag rekenen wij. Wij zijn vooral bezig met de tafels, breuken en cijferen, maar ook met oppervlakte, omtrek en nog veel meer. 

Sinds dit jaar werken we voor spelling en rekenen op Snappet. Dit gaat via Chromebooks en vinden wij superleuk!

Taal staat ook iedere dag op de planning. We leren zinnen te ontleden, woordsoorten te benoemen en nieuwe woorden.

Voor begrijpend lezen gebruiken we Nieuwsbegrip. Deze methode behandelt onderwerpen die op dat moment actueel zijn.

Verder hebben we nog Blink (wereldoriëntatie), Engels, Gym, muziek en komt 1x per week de biebjuf. 

 

Ook staan er dit jaar veel leuke activiteiten op de planning, zoals op pad met de natuurouders, schoolkamp, de koningsspelen, Kerst en nog veel meer. 

 

Kortom, we hebben veel te doen in groep 6!

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl