Groep 8

Welkom op de webpagina van onze groep! 

Wij zijn groep 8 en eindelijk de oudsten van o.b.s. De Casembroot.

Onze groep bestaat uit 18 hardwerkende kinderen. De verdeling jongens/meisjes is fantastisch geregeld. Onze groep heeft 9 jongens en 9 meiden. We hebben dit jaar voor het eerst een meester (meester Anco).

Iedere dag staan rekenen, spelling en taal op het programma. Ook begrijpend lezen doen we zo'n 4x per week. Naast deze vakken, besteden we ook aandacht aan wereldoriëntatie, Engels, gym en nog veel meer. 

Ten opzichte van groep 7, veranderen er voor ons dit jaar een aantal zaken. Zo zullen we wat extra Engelse woorden gaan leren, krijgen we EHBO (+ examen) en krijgen we speciale en leuke' groep 8' corveetaken. Ook mogen we dit jaar onze kennis en vaardigheden in het verkeer weer laten zien, aangezien het verkeersexamen op het programma staat. 

In dit schooljaar staat ook de voorbereiding op het voortgezet onderwijs centraal. Zo zullen we gaan kiezen naar welke middelbare school we volgend jaar zullen gaan. In april hebben wij de IEP eindtoets. Daarna hebben we ook nog genoeg werk om het schooljaar vol te maken, waaronder het project eindfilm/musical. 

Er staan dit jaar veel leuke activiteiten op het programma, zoals sporttoernooien, schoolkamp en de musical/eindfilm. Ook zullen we bepaalde vieringen blijven houden, zoals Kerst en Sinterklaas. 

We maken er een leuk en gezellig laatste basisschooljaar van!

Groetjes groep 8

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl