Schoolinformatie

Hier vindt u diverse informatie met betrekking tot onze school.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Klik hier om het schoolplan te downloaden.

Schoolgids

Veel van de informatie is op deze website terug te vinden, u kunt alles nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hierom de schoolgids te downloaden.

Verlofaanvraag

Hieronder vindt u de 2 formulieren die u nodig heeft om verlof aan te vragen
Verlofaanvraag
werkgeversverklaring

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl