Kennismaken

Verlof

De wet op het basisonderwijs omschrijft duidelijk in welke gevallen de directeur extra verlof mag toestaan. Op het verlofformulier hieronder vind je de volledige informatie. Als het verzoek aan dit formulier voldoet, kun je het invullen en per mail sturen aan de directeur (j.hakkeling@octho.nl).

Als het gaat om een vakantie buiten de reguliere schoolvakanties, moet er een ook werkgeversverklaring worden toegevoegd. Dit formulier staat ook hieronder.

De verlofkaart kan worden ingevuld voor kinderen die structureel verlof nodig hebben, voor bijvoorbeeld logopedie.

Je kunt ook een papieren exemplaar van het formulier op school halen.

Maak kennis met het team

Goed onderwijs wordt gegeven door een sterk team.

Aanmelden kennismaking

Wil je meer weten over onze mooie school? Dan nodigen wij je van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Onze missie en visie

Onder het onderwijs op obs De Casembroot ligt een zorgvuldig geformuleerd schoolconcept. Het hogere doel is ons fundament, de reden waarom we bestaan.