Kennismaken

Missie en visie

DJI_0951

Onder het onderwijs op obs De Casembroot ligt een zorgvuldig geformuleerd schoolconcept. Het hogere doel is ons fundament, de reden waarom we bestaan. Het gewaagde doel is onze stip op de horizon. De kernwaarden vertellen waar we voor staan. Ten slotte vertellen onze kernkwaliteiten waar we in uitblinken. De invulling van deze begrippen samen vormt het kompas waarop obs De Casembroot vaart.

HOGER DOEL: waarom bestaan we?

De school is een oefenplaats waar kinderen kunnen en willen leren, ontwikkelen en groeien. En waar het leren van vaardigheden en het verwerven van kennis hand in hand gaan. Er is aandacht voor het groepsproces én voor het individu. Via de school krijgen kinderen een kansrijke positie in de maatschappij. Ons onderwijs is een vormend proces en gaat mee met de tijd. Het is de taak van de school en het bestuur om zich steeds af te vragen wat kinderen nu nodig hebben om straks goed te functioneren.

GEWAAGD DOEL: waar gaan we heen?

Om onze ambities te kunnen bereiken maken we optimaal gebruik van elkaars talenten en kwaliteiten. Teamleden blijven op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs en in de maatschappij. Komende jaren versterken we de basisvaardigheden rekenen, taal, wereldburgerschap en digitale vaardigheden. Daarnaast richten we ons op de thema’s betrokkenheid van ouders en leerlingen, kansengelijkheid en de rijke schooldag. We zetten hierbij eigentijdse leermiddelen in en stellen eigentijdse leerdoelen.

KERNWAARDEN: waar staan we voor?

Plezier in leren en ontwikkelen is het onderliggende begrip van alle kernwaarden. Zonder plezier komt een kind niet tot leren!

Veiligheid
Wij zijn een rechtvaardige school, met vertrouwen in elkaar, in jezelf en in de leerlingen. We zijn betrokken bij de leerlingen, hun ouders en onze omgeving. Zo creëren we een veilig leer- en werkklimaat voor iedereen.

Respect
We nemen onze verantwoordelijkheid, zijn oprecht in onze handelwijzen en communicatie, en autonoom zonder individualistisch te zijn, en we hebben aandacht voor elkaar. Dat zorgt voor respect op alle vlakken.

Groei
Plezier in leren leidt tot groei. Dat groeien doen we samen, als mens in de samenleving. In talent, op persoonlijk vlak en in kennis en creativiteit. We hebben doorzettingsvermogen als het tegenzit, bekijken de wereld met een open en nieuwsgierige blik en streven naar het vergroten van onze wijsheid.

KERNKWALITEITEN: waar zijn we écht goed in?

We zijn een levendige school met enthousiaste, zorgzame en vriendelijke professionals. We zijn ambitieus, omdat we altijd streven naar beter. Verbindend, omdat iedereen écht meetelt. Vernieuwend, omdat we meebewegen met de maatschappij. Hiermee inspireren we onze leerlingen. Het team is sterk empathisch, maar durft ook confronterend te zijn als dit het onderwijs ten goede komt. Humor, plezier in leren en een positieve kijk op het onderwijs dat is wat ons bindt.

Maak kennis met het team

Goed onderwijs wordt gegeven door een sterk team.

Aanmelden kennismaking

Wil je meer weten over onze mooie school? Dan nodigen wij je van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Onze missie en visie

Onder het onderwijs op obs De Casembroot ligt een zorgvuldig geformuleerd schoolconcept. Het hogere doel is ons fundament, de reden waarom we bestaan.