Kennismaken

Sterke basis

IMG_6707-HDR

Onze enthousiaste, zorgzame leerkrachten staan voor betekenisvol, uitdagend en zinvol onderwijs. De leerlingen leren leren, leren samenwerken en leren verantwoordelijkheid nemen. Zo doen ze kennis, sociale en vakvaardigheden op passend bij hun eigen ontwikkelingsmogelijkheden. Dit alles start met een stevige basis en van daaruit kijken we verder.

Basis op orde

We werken vanuit ‘De basis op orde en meer’. Dit betekent dat er de nodige aandacht is voor de basisvaardigheden rekenen, taal, burgerschapsvorming en digitale geletterdheid. Met onze kindgerichte aanpak realiseren we onderwijs op maat voor alle kinderen. Hierin werken we met drie niveaus: basis, herhaling en verrijking. Vanuit deze stevige basis werken we verder: we hebben een rijk aanbod op het gebied van cultuur, wereldoriëntatie en sport en beweging. Dat deze manier van werken zijn vruchten afwerpt, blijkt uit de waardering ‘goed’ van de Onderwijsinspectie.

Kwalitatief goed onderwijs

We zijn er trots op dat De Casembroot van de inspectie het predicaat ‘goed’ heeft gekregen. Het gemotiveerde team gaat voor kwaliteit. We zijn ambitieus, enthousiast en willen op alle gebieden het beste eruit halen.

Stergroep

Kinderen die wat meer nodig hebben dan de gewone instructie in de les, komen bij ons in de Stergroep. Hier krijgen ze extra aandacht en instructie bij de vakken waar ze een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Met de Stergroep steunen wij het principe van ‘thuisnabij onderwijs’, waarbij kinderen in de buurt van hun huis naar school blijven gaan.

Meer- en hoogbegaafdheid

Met ons lesaanbod op verschillende niveaus sluiten we al goed aan bij begaafde leerlingen. Als kinderen nog meer behoefte hebben aan verdieping en verbreding, dan zorgen we voor extra uitdaging. Leerlingen krijgen dan van ons interessante en uitdagende leeractiviteiten aangeboden over allerlei onderwerpen, speciaal geselecteerd om het leren op school voor hen te verrijken.

Maak kennis met het team

Goed onderwijs wordt gegeven door een sterk team.

Aanmelden kennismaking

Wil je meer weten over onze mooie school? Dan nodigen wij je van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Onze missie en visie

Onder het onderwijs op obs De Casembroot ligt een zorgvuldig geformuleerd schoolconcept. Het hogere doel is ons fundament, de reden waarom we bestaan.