Kennismaken

Welkom bij obs De Casembroot

IMG_6677-HDR

De Casembroot is een school met een bijzonder divers onderwijsaanbod dat we zo goed mogelijk aan laten sluiten bij jouw zoon of dochter. Daarom laten we de boeken regelmatig dicht en gaan we zelf op pad. Zo gaan leren en plezier hand in hand. Onze aanpak past bij het leren van de 21e eeuw; denk aan lessen ICT en digitale vaardigheden, actief leren en slim muziekonderwijs. We ontmoeten elkaar in gelijkwaardigheid. Iedereen is welkom en iedereen mag er zijn.

Respect en veiligheid

Als oefenplaats voor de maatschappij vinden wij het belangrijk dat kinderen goed leren omgaan met elkaar. Ouders en leerkrachten spelen hier een actieve rol in. De Gouden weken, de Geluksweken, EzelWijs en GroepsGeluk ondersteunen ons bij het realiseren van een veilig klimaat, een gezonde groepsvorming, een fijne sfeer, een positief zelfbeeld en groeiend zelfvertrouwen.

Kwaliteit

Een sterke basis is ons uitgangspunt en van daaruit werken we verder. Het is belangrijk dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Met onze kindgerichte aanpak realiseren we onderwijs op maat voor alle kinderen en bieden we kwalitatief goed onderwijs. We zijn dan ook blij met het predicaat ‘goed’ van de Onderwijsinspectie.

Actief en vernieuwend

Actief leren is leuker en kinderen leren er beter door! Daarom gebruiken we actieve werkvormen tijdens bepaalde lessen. Zelf ontdekken en onderzoeken zorgt dat de leerlingen optimaal betrokken zijn, net als het werken met aansprekende thema’s. We geven modern onderwijs waarbij we de leerlingen voorbereiden op de toekomst en het vinden van hun plek op deze wereld.

Muziek

Muziek maakt slim, daarom besteden wij volop aandacht aan muziekonderwijs. Via onze vakdocenten muziek krijgen alle kinderen een brede muziekontwikkeling, met een certificaat voor Algemene Muzikale Vaardigheid als kers op de taart. Via het Casembrootkoor en de Orkestklas kunnen kinderen die dit willen zich verder ontwikkelen in muziek. De optredens zijn een feest! Kunst, cultuur en ook natuur krijgen aandacht via een kunst- en cultuurprogramma en dankzij onze actieve natuurouders.

Maak kennis met het team

Goed onderwijs wordt gegeven door een sterk team.

Aanmelden kennismaking

Wil je meer weten over onze mooie school? Dan nodigen wij je van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Onze missie en visie

Onder het onderwijs op obs De Casembroot ligt een zorgvuldig geformuleerd schoolconcept. Het hogere doel is ons fundament, de reden waarom we bestaan.