Kennismaken

Groep 1/2

Welkom in groep 1 en 2!

In onze klas leren de kinderen van groep 1 en 2 van én met elkaar. Met behulp van verschillende thema’s sluiten wij aan bij de belevingswereld van de kinderen. Spelenderwijs gaan wij aan de slag met alle doelen die horen bij de ontwikkeling van het jonge kind. Bijvoorbeeld rekenen, taal, motoriek en sociaal emotionele ontwikkeling. Deze doelen komen op verschillende manieren aan bod. Denk hierbij aan: kringactiviteiten, spelen in de hoeken, werken met ontwikkelingsmaterialen en het vrij spelen.

Op vrijdag zijn de kinderen van groep 1 vrij en komen alle kinderen van groep 2a en 2b samen. Dan gaan zij aan de slag met moeilijke werkjes in combinatie met groep 3.

Maak kennis met het team

Goed onderwijs wordt gegeven door een sterk team.

Aanmelden kennismaking

Wil je meer weten over onze mooie school? Dan nodigen wij je van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Onze missie en visie

Onder het onderwijs op obs De Casembroot ligt een zorgvuldig geformuleerd schoolconcept. Het hogere doel is ons fundament, de reden waarom we bestaan.