Kennismaken

Medezeggenschapsraad

DJI_0940 Panorama

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen die te maken hebben met het onderwijs of met de school zelf. De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van de leerlingen (via de ouders) en de leerkrachten bij deze besluitvorming.

De MR van onze school bestaat uit ouders en leerkrachten. Zij hebben een actieve rol bij de beleidsvorming in onze school. De MR vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Bij de vergadering is de directeur aanwezig als adviseur.

Momenteel bestaat de MR uit de volgende leden:

Oudergeleding
- Denice van Poortvliet
​- Stijn van Gaalen
​- Annette Akkermans

Personeelsgeleding
- Anco van der Werff
- Sharon Oudesluijs

De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en wordt gevormd door alle scholen die deel uitmaken van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Tholen (OcTHO).

Taken MR

De MR heeft met name de taak om de ideeën van de organisatie op beleidsmatig gebied te controleren. Hij denkt gevraagd en ongevraagd mee bij alles wat op school speelt. De MR vindt het belangrijk reeds in een vroegtijdig stadium bij ontwikkelingen te worden betrokken en een actieve rol te spelen.

Voorbeelden van gesprekspunten zijn:
- het vakantierooster
- het personeelsbeleid
- de communicatiestructuur
- het schoolplan
- onderwijskundige doelstellingen

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd in de activiteiten en gesprekspunten van de MR, en wil je eens een vergadering bijwonen? Dan ben je van harte welkom.

Wij zijn blij je via de website te kunnen informeren over de gang van zaken binnen de MR en staan altijd voor je klaar om eventuele vragen te beantwoorden.

Je kunt contact opnemen met de MR via mr.obsdecasembroot@octho.nl

Maak kennis met het team

Goed onderwijs wordt gegeven door een sterk team.

Aanmelden kennismaking

Wil je meer weten over onze mooie school? Dan nodigen wij je van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Onze missie en visie

Onder het onderwijs op obs De Casembroot ligt een zorgvuldig geformuleerd schoolconcept. Het hogere doel is ons fundament, de reden waarom we bestaan.