Kennismaken

Actief en vernieuwend

DJI_0951

Wij sluiten aan bij de behoeften van onze kinderen. Dat betekent dat ze niet alleen achter hun tafeltje zitten, maar ook actieve werkvormen aangeboden krijgen. We bereiden de leerlingen voor op een maatschappij waarin veranderingen plaatsvinden, waarbij ze hun eigen talenten ontdekken en kennismaken met vaardigheden die ze in de toekomst nodig hebben.

Actieve werkvormen

Lopend door de school woorden zoeken. ‘Ren je rot’ spelen op het plein. Actief leren werkt! Dat komt doordat naast je benen ook je hersenen in beweging komen als je rent, springt of hinkelt. Voor ons is het daarom heel vanzelfsprekend om leren in de klas af te wisselen met meer actieve werkvormen. Uiteraard gaat het niet om wie de beste of de snelste is, maar om het plezier dat bewegen geeft tijdens het leren. Alleen maar winnaars dus bij deze leervorm!

Thematisch onderzoeken en ontdekken

Om ons onderwijs betekenis te geven werken we gedurende het hele schooljaar met thema’s. Denk aan onderwerpen als poëzie, ontmoeten & vriendschap en de wereld en ik.

Deze thema’s komen terug in zowel de wereldoriëntatievakken als digitale geletterdheid, wereldburgerschap, cultuur en taal (spreken, luisteren en schrijven). Door de kinderen te laten onderzoeken, ontdekken en presenteren blijft leren interessant en leuk.

(Wereld)burgerschap

Binnen verschillende vakken, in projecten en via uitstapjes is er aandacht voor burgerschap. Het brengt de kinderen de kennis, vaardigheden en houding die ze nodig hebben om nu en later actief te kunnen meedoen in onze samenleving. Ze maken kennis met begrippen als democratie, duurzame ontwikkeling en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. Met wereldburgerschap kijken we ook over de grenzen van Nederland heen. We leren de kinderen hun acceptatiegrenzen te verleggen.

Groepsdoorbrekend werken

Leren vindt niet alleen plaats achter het tafeltje in de eigen groep. Onze leerlingen werken ook buiten hun lokaal en maken gebruik van het schoolplein, andere lokalen, de gangen en de aula. Een werkvorm bij groepsdoorbrekend werken is bijvoorbeeld de Rekenkist. Deze kisten zitten bomvol praktische materialen en uitdagende opdrachten. Kinderen uit verschillende groepen gaan hier samen mee aan de slag, ieder op zijn of haar eigen niveau.

Talentenateliers

Drie keer per periode worden er ateliers verzorgd door de leerkrachten. Er is een ruim aanbod, zoals 3D-printen, karateles, koken, handletteren, mozaïek, schilderen, sporten of escaperoom. Ook hier worden de groepen gemengd in leeftijd.

Digitale media

Een filmpje kijken op YouTube, kletsen in de klassenapp, een dansje posten op sociale media… kinderen maken tegenwoordig al jong kennis met digitale media. De ontwikkelingen gaan razendsnel. Een goede mediaopvoeding is daarom essentieel. Wij doen dat aan de hand van het lesprogramma van Delta de Draak, dat start in groep 1 en doorloopt tot en met groep 8. Alle digitale vaardigheden komen aan bod, zoals informatievaardigheden, ‘computational thinking’, mediawijsheid en ICT-basisvaardigheden.

Maak kennis met het team

Goed onderwijs wordt gegeven door een sterk team.

Aanmelden kennismaking

Wil je meer weten over onze mooie school? Dan nodigen wij je van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Onze missie en visie

Onder het onderwijs op obs De Casembroot ligt een zorgvuldig geformuleerd schoolconcept. Het hogere doel is ons fundament, de reden waarom we bestaan.